Cestou jógy je možné překonat nepravé ego. Toto falešné ego zastírá pohled na pravou podstatu bytí a činí nás nešťastnými, protože se upínáme na dočasnou hmotnou existenci v podobě našeho hmotného těla a hmotného světa, které jsou zdroji utrpení. Podle filosofie jógy je pravou podstatou života věčné bytí, vědomí a blaho.

Během cvičení, během kterého je potřeba dodržet stanovené zásady, se snažíme očistit a ovládnout své fyzické tělo působením na pravý a levý energetický kanál s cílem je zprůchodňovat, zbavovat bloků a sladit je do centrálního a dosáhnout tak fyzického i psychického uvolnění, harmonie mysli a duše.