Dodržování následujících zásad napomáhá k dosažení maximálního účinku cvičení:

1.    Mějte pohodlný oděv a vhodnou podložku.

2.    Minimálně 3 hod. před cvičením nejezte těžká jídla.

3.    Plynule dýchejte nosem. Dech by měl být plynulý, jemný a klidný.

4.    Vnímejte centrum těla (pánev a podbřišek) - oblast hráze a  svěračů je vědomě zpevněná směrem k pupíku a podbřišek je také aktivní – ne však v křeči.

5.    Dopřejte si čas při vstupování do pozice, setrvejte v ní tak dlouho, dokud vám nebude nepohodlná a odcházejte z ní stejně pomalu.

6.    Necvičte přes bolest! Naslouchejte svému tělu, respektujte svoje možnosti a aktuální zdravotní stav.

7.    Nikdy se nesrovnávejte s ostatními – cvičte pro sebe a plně se na cvičení soustřeďte.

8.    Pokud cítíte únavu, odpočiňte si.

9.    Informujte svého lektora o Vašich případných zdravotních problémech před začátkem hodiny.

10. Přicházejte včas na hodinu a neodcházejte během závěrečné relaxace. Během hodiny nerušte ostatní.

11.Cvičte pravidelně. I když nemáte příliš času, vyberte si pár cviků, které vám dělají dobře.